?
En
首页 > 互动交流 > 常见问题
有哪些文物鉴定机构具有资质,在哪里查询?
发布日期: 2017-11-30 访问量:197次 字号:[大] [中] [小]
您的来信:                                                                                               编号:201511101027076089
来信内容:

"有哪些文物鉴定机构具有资质,在哪里查询?
    政府有关部门暂未对民间收藏文物鉴定机构进行资质管理。"

来 信 人:晨晓
来信日期:2015-11-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

处理情况:
处理单位:陕西省文物局
处理时间:2015-11-10
处理状态: 处理完